Công ty TNHH MTV SX TM DV Hoa Sen Hồng

  Công ty TNHH MTV SX TM DV Hoa Sen Hồng

  Công ty TNHH MTV SX TM DV Hoa Sen Hồng

  0988994369 0908332089
  Hạnh phúc là gì?
  HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?
  - Người nghèo nói : Có tiền là hạnh phúc.
  - Người tà.n tậ.t nói : Đi được là hạnh phúc.
  - Người m.ù nói : Nhìn được là hạnh phúc.
  - Người điế.c nói : Nghe được là hạnh phúc.
  - Người bệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc.
  - Người chưa chồng nói : Có chồng sẽ hạnh phúc
  - Người chưa vợ nói : Có vợ sẽ hạnh phúc
  - Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc.
  - Người lo lắng sợ hãi nói : Bình an là hạnh phúc
  - Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
  - Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
  - Dân đen nói : Làm quan sẽ hạnh phúc
  - Người đang rất đói nói : được bữa cơm là hạnh phúc.
  - Người đang buồn ngủ nói : Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.
  - Người không có quần áo nói : Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.
  - Người không có xe nói : Có xe để đi sẽ hạnh phúc.
  - Người không có điện thoại nói : Nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc...
  Thực ra con người họ thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có nó sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và nhiều hơn nữa thành ra mãi mãi không bao giờ họ thấy hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng thì bạn làm sao đủ sức để thỏa mãn ham muốn đây.
  “BIẾT ĐỦ” và hài lòng với những gì mình có chính là hạnh phúc. Nếu bạn biết đủ thì cả khi đối diện với cái ch.ết bạn cũng không sợ hãi vì bạn biết là sống thế là ĐỦ RỒI.
  Sưu tầm
   
   
  7
   
  2 bình luận
  1 lượt Chia sẻ
   
   
  Facebook chat